Skład Samorządu Uczniowskiego 2021/2022

Przewodniczący

Nadia Lorek, kl. 8b


Zastępca

Iga Szczerbińska, kl. 6b


Członkowie

Kaja Gryglewicz, kl. 5d
Michał Jużecki, kl. 8c
Igor Stasienko, kl. 7f