Spotkanie z wolontariuszem w MOPS-ie

Członkowie szkolnej redakcji: „Przybij piątkę” spotkali się z Agatą Ziębą, pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, wolontariuszką „Szlachetnej paczki”.

Spotkanie miało miejsce na terenie ośrodka, dzięki czemu młodzież mogła obserwować funkcjonowanie placówki, dowiedzieć się, jak szeroki jest zakres pomocy udzielanej mieszkańcom Dębicy i kto może liczyć na wsparcie instytucjonalne.

Głównym tematem rozmowy była praca charytatywna w ramach akcji społecznej „Szlachetna paczka”. Pani Agata Zięba opowiedziała o swoich doświadczeniach, a także o przepisach regulujących taką pomoc. Młodzi dziennikarze dowiedzieli się, kiedy i w jaki sposób będą mogli zostać wolontariuszami.

Niemniej ciekawa dla uczestników spotkania okazała się ogólnopolska akcja „Koperty życia” skierowana  do osób przewlekle chorych,starszych, samotnych. Uczniowie zabrali koperty dla potrzebujących w swoich środowiskach.

Barbara Kmiecik-NIedziela