O szkole

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 powstała z inicjatywy Dyrektora Kombinatu Rolno – Przemysłowego „Igloopol” Edwarda Brzostowskiego, który wyszedł naprzeciw oczekiwaniom pracowników i zarazem mieszkańców osiedla Słonecznego. Na ten cel w1981 roku został zaadaptowany budynek hotelowo - sportowy przy ulicy Sportowej, który szybko okazał się za ciasny, toteż placówka korzystała z sal w DK Mors i z sal katechetycznych przy Parafii św. Krzyża. W 1989 rozpoczęto budowę nowej szkoły przy ulicy Paderewskiego 4, a w 1993 oddano już do użytku pierwsze skrzydło przeznaczone dla nauczania zintegrowanego. Od 1999 roku cała szkoła funkcjonowała w nowym budynku.

W 2006 roku wmurowano kamień węgielny pod salę gimnastyczną, którą oddano do użytku w 2007 r. W latach 2006/2007 – 20018/20019 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 tworzyła wraz z Gimnazjum nr 3 im. K. K. Baczyńskiego Zespół Szkół nr 1.  

Placówka uzyskała dwa certyfikaty: „Szkoła z klasą” w latach 2009/2010 i 2019/2020, „Szkoła przyjazna sześciolatkom” w roku 2011/2012 oraz została uhonorowana tytułem „Szkoła przyjazna utalentowanym uczniom” w latach: 2009/2010, 2010/2011, 2012/2013, 2016/2017, 2019/2020.

Na pomieszczenia dydaktyczne składa się: 48 sal lekcyjnych, biblioteka, pokój nauczycielski, 2 gabinety pedagoga, gabinet logopedy, gabinet doradcy zawodowego, sala do zajęć rewalidacyjnych.

Uczniowie mogą korzystać ze stołówki, świetlicy, sklepiku szkolnego, placu zabaw na patio, z sal rekreacji „Radosna szkoła”. Infrastrukturę sportową tworzą: hala sportowa, sala do tenisa, 2 sale do gimnastyki, stadion sportowy, boisko wielofunkcyjne, boisko typu „Orlik”, rzutnia, bieżnia 100 m tartanowa, skocznia w dal. Do celów dydaktycznych wykorzystywane są również obiekty sportowe MOSIR-u: basen, lodowisko, hale sportowe. Ponadto w szkole funkcjonuje gabinet higienistki. Pomieszczenia administracyjne: gabinet dyrektora, 2 gabinety wicedyrektorów, 2sekretariaty.

Obecnie w szkole uczy się 905 uczniów, kadra pedagogiczna liczy 118 nauczycieli. 

Autor: Dorota Grinke