Hymn szkoły


słowa: Marzena Traciak
muzyka: Bożena Frankiewicz 

1. Pewnie kroczymy po ziemi, nad którą słońca krąg lśni.
Nauka, sport, koleżeństwo – to sens naszych szkolnych dni.
Całe życie przed nami, nieodkrytych wiele dróg.
Wyznaczamy cele nowe, by nasycić wiedzy głód.

Ref.:

Wstaje świt!
Już dzwonek wszystkich woła.
Raźny krok!
To „Piątka”, nasza szkoła.
Kochaj świat!
On daje możliwości.
W górę wzrok!
Idziemy ku przyszłości.

2. Serdecznie dobry człowiek, o Edmundzie mówili.
Bóg, dzieci i Ojczyzna, tym żył nie tracąc chwili.
Błogosław nam patronie, prowadź po życia drogach,
by dni spędzone w szkole, były jak cudna przygoda. 

Ref.:

Wstaje świt!
Już dzwonek wszystkich woła.
Raźny krok!
To „Piątka”, nasza szkoła.
Kochaj świat!
On daje możliwości.
W górę wzrok!
Idziemy ku przyszłości.