Informacje

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego

21 września 2021

Zimowa przerwa świąteczna

23. 12. 2021 - 31. 12. 2021

Początek II semestru

31 stycznia 2022

Ferie zimowe

14 - 27 lutego 2022

Wiosenna przerwa świąteczna

14 - 19  kwietnia 2022

Egzamin ósmoklasisty

24 - 26 maja 2022

Zakończenie roku szkolnego

24 czerwca 2022

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

  • 28 października 2021 – Święto Szkoły – Jubileusz 40-lecia

  • 12 listopada 2021 – piątek po Święcie Niepodległości

  • 2 maja 2022 – poniedziałek

  • 24 maja 2022 – wtorek – egzamin ósmoklasisty

  • 25 maja 2022 – środa – egzamin ósmoklasisty

  • 26 maja 2022 – czwartek – egzamin ósmoklasisty

  • 21 czerwca 2022 – wtorek przed zakończeniem roku szkolnego

  • 22 czerwca 2022 – środa przed zakończeniem roku szkolnego 

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI 

15 września 2021 godz. 17.00,  klasy 0 – 4

16 września 2021 godz. 17.00, klasy 5 – 8

17 listopada 2021 godz. 17.00,  klasy 0 – 4

18 listopada 2021 godz. 17.00, klasy 5 – 8

26 stycznia 2022 godz. 17.00,  klasy 0 – 4

27 stycznia 2022 godz. 17.00, klasy 5 – 8

27 kwietnia 2022 godz. 17.00,  klasy 0 – 4

28 kwietnia 2022 godz. 17.00, klasy 5 – 8

GODZINY PRACY

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Wiesław Broda

8.00 - 15.00

DZWONKI

1

8.00 - 8.45

2

8.50 - 9.35

SEKRETARIAT SZKOŁY

7.00 - 15.00

ŚWIETLICA SZKOLNA

6.30 - 16.00

WYDAWANIE OBIADÓW

11.30 - 14.30

tel. 14 681-40-42

HIGIENISTKA

7.00 - 14.35

3

9.45 - 10.30

4

10.35 - 11.20

5

11.40 - 12.25

6

12.40 - 13.25

7

13.40 - 14.25

8

14.30 - 15.15 

9

15.20 - 16.05