Informacje

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2022

Zimowa przerwa świąteczna

23. 12. 2022 - 31. 12. 2022

Ferie zimowe

16 - 29 stycznia 2023

Początek II semestru

6 lutego 2023

Wiosenna przerwa świąteczna

6 - 11  kwietnia 2023

Egzamin ósmoklasisty

23 - 25 maja 2023

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2023

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

  • 31 października 2022 – poniedziałek przed świętem Wszystkich Świętych

  • 24 listopada 2022 – uroczystość nadania imienia szkole

  • 2 maja 2023 – wtorek

  • 23 maja 2023 – wtorek – egzamin ósmoklasisty

  • 24 maja 2023 – środa – egzamin ósmoklasisty

  • 25 maja 2023 – czwartek – egzamin ósmoklasisty

  • 20 czerwca 2022 – wtorek przed zakończeniem roku szkolnego

  • 21 czerwca 2022 – środa przed zakończeniem roku szkolnego 

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI 

21 września 2022 godz. 17.00,  klasy 0 – 4

22 września 2022 godz. 17.00, klasy 5 – 8

22 listopada 2022 godz. 17.00,  klasy 0 – 4

23 listopada 2022 godz. 17.00, klasy 5 – 8

1 lutego 2023 godz. 17.00,  klasy 0 – 4

2 lutego 2023 godz. 17.00, klasy 5 – 8

19 kwietnia 2023 godz. 17.00,  klasy 0 – 4

20 kwietnia 2023 godz. 17.00, klasy 5 – 8

GODZINY PRACY

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Wiesław Broda

8.00 - 15.00

DZWONKI

1

8.00 - 8.45

2

8.50 - 9.35

SEKRETARIAT SZKOŁY

7.00 - 15.00

ŚWIETLICA SZKOLNA

6.30 - 16.00

WYDAWANIE OBIADÓW

11.30 - 14.30

tel. 14 681-40-42

HIGIENISTKA

7.00 - 14.35

3

9.45 - 10.30

4

10.35 - 11.20

5

11.40 - 12.25

6

12.40 - 13.25

7

13.40 - 14.25

8

14.30 - 15.15 

9

15.20 - 16.05