Odpłatność za obiady w czerwcu

Odpłatność za obiady za miesiąc czerwiec 2023 r. wynosi 58,50 zł.

Wpłaty prosimy wykonać w dniach  01 - 02 czerwca 2023 roku na konto: Bank PEKAO S.A.O/Dębica 91 1240 4807 1111 0010 3720 6689

tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka, miesiąc wpłaty, klasa

Kwotę do zapłaty pomniejszoną o zgłoszone nieobecności prosimy uzgadniać telefonicznie 14 6814042

Prosimy o wpłacanie prawidłowej kwoty podanej w informacji o płatnościach.

Karty obiadowe można odbierać wyłącznie 01 i 02 czerwca od 7.30 do 10.30 w jadalni za okazaniem aktualnego potwierdzenia wpłaty na konto.

Rodzice dzieci klas I –III oraz 0 proszeni są o przekazanie potwierdzeń wpłat za obiady wychowawcom klas.

Odpisy należy zgłaszać do godz. 8.00 rano pod nr 14 6814042