Harmonogram konkursów

HARMONOGRAM KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

Konkurs z:

ETAP
SZKOLNY

ETAP
REJONOWY

ETAP
WOJEWÓDZKI

Języka polskiego

17 listopada 2021

13 stycznia 2022

12 marca 2022

Matematyki

18 listopada 2021

14 stycznia 2022

19 marca 2022

Języka angielskiego

22 listopada 2021

18 stycznia 2022

26 marca 2022

Języka niemieckiego

23 listopada 2021

19 stycznia 2022

25 marca 2022

Języka francuskiego

24 listopada 2021

20 stycznia 2022

1 kwietnia 2022

Języka hiszpańskiego

25 listopada 2021

21 stycznia 2022

8 kwietnia 2022

Języka ukraińskiego

26 listopada 2021

26 stycznia 2022

18 marca 2022

Historii

29 listopada 2021

27 stycznia 2022

2 kwietnia 2022

Geografii

30 listopada 2021

28 stycznia 2022

9 kwietnia 2022

Biologii

1 grudnia 2021

2 lutego 2022

23 kwietnia 2022

Chemii

2 grudnia 2021

3 lutego 2022

30 kwietnia 2022

Fizyki

24 stycznia 2021

4 marca 2022

7 maja 2022

Informatyki

9 grudnia 2021

25 stycznia 2022

16 marca 2022